جلسه ای با محوریت چالش های کودکان از سوی امور بانوان فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، روز چهارشنبه مورخه 13 آذر ماه 98 ، جلسه ای از سوی امور بانوان فرمانداری مهاباد در سالن فرمانداری مهاباد با حضور امور بانوان فرمانداری و سایر ادارات برگزار شد.

در این جلسه خانواده های آسیب پذیر ، افت تحصیلی ، ترک تحصیل ،  کودک آزاری ، کودکان خیابانی ، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و آزار و اذیت جسمی و روحی ، مالی ، اقتصادی  موارد منتهی بر خودکشی ، از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود .