جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی در مهاباد

جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی در مهاباد

با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی و مدیران کل استان جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی با فعالین اقتصادی شهرستان مهاباد در فرمانداری مهاباد درحال برگزاری است.

هدف از برگزاری این جلسه که بدستور استاندار آذربایجان غربی تشکیل شده تسهیل در امور سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان است.

# نظر : 0