بازدید سرزده دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره امور مالیاتی شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز 3 شنبه مورخه 27 فروردین ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به صورت سرزده از اداره امور مالیاتی این شهرستان بازدید نمودند .

در این بازدید از وضعیت رسیدگی به امورات مراجعین و مودین مالیاتی و همچنین پرونده های مالیانی و  شیوه دریافت و تعامل با اصناف و بازاریان و صاحبان صنایع مورد بررسی قرار گرفت .

ایشان همچنین با بررسی اسناد  و پرونده ها و نگهداری آنها در بایگانی این اداره و بروزرسانی سیستم های الکترونیکی و دسترسی به منابع و علوم محاسباتی روز را مورد بررسی قرار دادند و اذعان داشتند که در مسائل مالیاتی و امور مراجعیان راهنمایی های  لازم به عمل آید  .