دیدار چهره به چهره مسئولین ادارات شهرستان با شهروندان در قالب میز خدمت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد:صبح روز شنبه مورخەی ١٨ دیماە ١٤٠٠ برپایی میز خدمت در مسجد محمد رسول اللە (ص) واقع در پشت تپ طرف شیلان با حضور صنعتی معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری، طاهر جنگلی عضو شورای اسلامی شهر، نمایندگان واحدهای تابعەی شهرداری و جمعی از مسئولین ادارات خدمات رسان شهرستان در یک دیدار چهرە بە چهرە با شهروندان به بررسی درخواست و مطالبات اداری آنان نیز پرداختند.

 عمده مشکلات و مطالبات مردم شامل موضوعاتی بودند که با مراجعه به ادارات مرتفع نشده اما با برپایی این میز خدمت و به دلیل حضور مسئولان ادارات خدمات رسان، بسیاری از مشکلات برطرف شدند.