حضور بخشدار و دهیاران منتخب بخش مرکزی شهرستان مهاباد در روستای اسلامیه شهرستان تفت استان یزد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روزپنجشنبه  مورخه 12 اردیبهشت سال 98 بخشدارمرکزی با دونفر از  دهیاران منتخب بخش مرکزی در اولین روستای هدف گردشگری کشور روستای اسلامیه شهرستان تفت  استان یزد حضور یافتند.

طی هماهنگی به عمل آمده دفتر امور روستایی استان آذربایجان غربی سفر آموزشی با حضور چهار نفر از بخشداران بخش مرکزی استان آذربایجان غربی در معیت با دهیاران منتخب در استان یزد برگزار گردید.