گزارش تصویری از حضور سردار شهسواری در شهرستان مهاباد و افتتاح و کلنگ زنی ها در بخش مرکزی