تولید فن آوری با همت و تلاش مددجوی مهابادی

تولید فن آوری با همت و تلاش مددجوی مهابادی
مددجوی مهابادی که با بهره گرفتن از دانش و پشتکار، توانسته فناوری استفاده از انرژی خورشیدی را در روستای اگریقاش مهاباد کاربردی کند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، آقای کارشی مددجوی مهابادی دو ماهی است که با بهره گرفتن از دانش و پشتکار توانسته فناوری استفاده از انرژی خورشیدی را در روستای اگریقاش کاربردی کند.

وی می گوید: این دستگاه با استفاده از انرژی خورشیدی ۲۵ آمپر برق تولید می‌کند که از این برق تولیدی هم خودمان استفاده می‌کنیم و هم از فروش مازاد آن درآمدی برای خانواده به دست می‌آوریم.

مدیر توزیع برق شهرستان مهاباد هم گفت: از مزایای پنل خورشیدی این است که به فضای کمتری نیاز دارد و برای تولید نیروگاهی به مواد اولیه نیاز ندارد.

احمدی اضافه کرد: بر همین اساس طبق تعرفه آزاد، از مشترکینی که تا ۵ کیلو وات نیروی خورشیدی احداث می‌کنند خرید خواهیم داشت و بسته به میزان تولید و با توجه به  شرایط موجود، میانگین کیلو وات ۸۹۰ تومان از مشترکین خریداری خواهد شد.

رئیس کمیته امداد خمینی(ره) نیز در این زمینه گفت: پنل‌های خورشیدی یکی از برنامه‌هایی است که در سال ۹۸ در دستور کار قرار دادیم و ۲۵ طرح در این زمینه سهم مهاباد است.

خضری با اشاره به اینکه خانواده های تحت حمایت می توانند با مراجعه به کمیته امداد امام خمینی در این زمینه تسهیلات دریافت کنند گفت: راه اندازی مشاغل خانگی راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و گام برداشتن در مسیر تولید است، راهی که با توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هموارتر می‌شود.