اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یکشنبه مورخه 25 فروردین ماه 98 ، اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان  با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ، شهرداری و شورای اسلامی و اعضای ستاد جوانان شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

در این جلسه گزارش از عملکرد و مصوبات سال گذشته و آمار و ارقامی از اقدامات صورت گرفته توسط هریک از اعضای ستاد ارائه گردید ، بعد از آن به نواقص و مسائل در اجرای طرحها پرداختند و نقاط قوتها و پیشرفت ها را بررسی نمودند.

صنعتی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد با تشکر و قدردانی از اعضای ستاد در خصوص همکاری و زحمات هریک از آنها در سال گذشته بیان نمودند که برگزاری همایش نخبگان که در اواخر سال 97 برگزار شد ، اقدامی برجسته بشمار می آمد که با تلاش اعضا و همکاری بین آنها صورت گرفت و جای تقدیر دارد و همچنین بیان کرد که این همایش در سالهای آتی هم پس رفع کاستی ها ، با قوت بیشتر و کیفیت بالاتر برگزار میشود .

وی همچنین بیان کردند که از همین ابتدای سال 98 باید طرحها و برنامه های جامع خود را برای طول سال مشخص کنیم و نقشه راهی تنظیم شود تا بتوانیم در عملکردها و نتایج بهره مندی بیشتری داشته باشیم .

در پایان جلسه به ارجمندی مسئول کانون مساجد با اهدای لوح تقدیر بخاطر زحمات و تلاشهای ایشان در ستاد ساماندهی امور جوانان و همکاری با این ستاد تقدیر و تجلیل شد.