سی وسومین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

سی وسومین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

بی شک 7 تیرماه، ۲۸ ژوئن، سال ۱۳۶۶ ، بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت توسط رژیم بعث عراق با مشارکت مدعیان حقوق بشر (استکبار جهانی) هولناک ترین و دردمنشانه ترین تهاجم شیمیایی بود که نماد پلیدی استکبار جهانی وایادی‌اش و خط بطلان بر حقوق بشر آمریکای جنایتکار می باشد که سوء آثار و عواقب فجیع و اندوهبار را به دنبال آورد که تبعات منفی و ننگین آن همچنان مشهود و ملموس است و یاد و خاطره مردان و زنان و کودکانی که در حمله شیمیایی عوامل استکبار جهانی به سردشت، اولین شهر قربانی جنگ‌ افزارهای کشتار جمعی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما، جان خود را از دست دادند و هزاران نفری که رنج و آلام آن را هر روز و هر لحظه تحمل می نمایند، تا قرن ها در تاریخ سرزمینی که مردمان آن بزرگترین قربانیان تروریسم در اعصار اخیر هستند، فراموش نخواهد شد.

# نظر : 0