اطلاعیه شماره 3 ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای شهرستان مهاباد

اطلاعیه شماره 3 ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای شهرستان مهاباد
آخرین مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای شهرستان مهاباد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : برابر آخرین مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای شهرستان مهاباد فعالیت واحدهای صنفی قلیانسرا و آرایشگران مردانه و زنانه از موخه 99/04/03 تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و متصدیان این واحدها اجازه فعالیت نخواهند داشت.

با متصدیان واحدهای صنفی که مصوبات این ستاد را رعایت ننمایند به شدت برخورد خواهد شد.

 

# نظر : 0