جلسه بررسی مشکلات تاکسی های پلاک ت سازمان حمل و نقل درون شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهاباد : امروز مورخ 1399/04/28 جلسه بررسی مشکلات تاکسی های پلاک ت سازمان حمل و نقل درون شهری با حضور نمایندگان تاکسی ها برگزار گردید.

در این جلسه نورانی رئیس حمل و نقل شهری شهرداری مهاباد از نحوه تعیین کرایه تاکسی های درون شهری توضیحاتی ارائه کرد و مقرر گردیدکارشناسان سازمان حمل و نقل شهرداری موضوع را کارشناسی کرده و طی مصوبه شورای شهر جهت تعیین تکلیف به فرمانداری ابلاغ نمایند.