اعطای مجوز فعالیت به انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان سازمان مردم نهاد

اعطای مجوز فعالیت به انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان سازمان مردم نهاد
اعطای مجوز فعالیت به انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان سازمان مردم نهاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 14 آذر ماه 97 ، مجوز فعالیت انجمن ناشنوایان مهاباد بعنوان یک سازمان مردم نهاد را دریافت کردند و دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ضمن تبریک به این انجمن برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند و اشاره داشتند که از این پس در تمامی جلسات و نشست های مربوط به حوزه سازمان های مردم نهاد حضور داشته و همگام و همسو با سایر سازمان های مردم نهاد در جهت پیشرفت شهرستان سهیم باشند .