جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 18 تیر ماه 98 ، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مهاباد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد در سالن جلسات برگزار شد.

نظارت بر قیمت ها ، توزیع مناسب ، کنترل کیفی ، موضوع لاستیک خوردرو ، بررسی و نظارت مجوزها از مواردی بودند که در این جلسه مطرح شدند.