ملاقات چهره به چهره مدیر کل صندوق کارآفرینی امید با مردم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه 18 آذر ماه 98 ، مهندس آخوندزاده مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی ، در سالن جلسات فرمانداری مهاباد حضور یافتند و به صورت چهره به چهره با مراجعین صحبت نمودند.

در این دیدار هر یک از متقاضیان و مراجعین درخواست ها و تقاضاهای خود را بصورت مستقیم و چهره به چهره عنوان کردند و ایشان نیز برای هریک از آنها دستورات لازم را بیان کردند و بطور کامل راهنمایی های لازم را ارائه دادند .