بازدید دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی از یکی از کارخانه های شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 9 آذر ماه 98 ، دکتر شهریاری ، استاندار آذربایجان غربی ، پس از حضور در مجلس ترحیم فرزند دلبند فرماندار مهاباد  ، همراه با جمعی از کارشناسان از کارخانه شلر مهاباد بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر شهریاری از وضعیت کارخانه و فضا و دستگاه های  موجود و امکانات آن دیدن نمودند و در خصوص مشکلات و راه کارهای حل آن به گفتگو و بحث پرداختند.