کسب درجه برتر کشوری انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهاباد

کسب درجه برتر کشوری انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهاباد
کسب درجه برتر کشوری انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، طی لوح تقدیری که از طرف معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کشور ارسال گردیده و به پاس برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان که موجب انگیزه بخش به سایر اعضای محترم انجمن و رشد کمی و کیفی جلسات گردیده است ، موفق به کسب درجه برتری کشوری شده اند.

در همین راستا و دیدار مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، دکتر شجاعی ، شمن تبریک کسب این افتخار برای شهرستان از ایشان و زحماتی که در مسیر ارتقا و تشویق به امر کتاب و کتابخوانی نمودند تقدیر و تشکر نمودند .