کسب دیپلم افتخارنمایشگاه بین المللی نقاشی ژاپن توسط نوجوان مهابادی

کسب دیپلم افتخارنمایشگاه بین المللی نقاشی ژاپن توسط نوجوان مهابادی
نوجوان مهابادی با ترسیم آداب و رسوم محلی کردستان موفق به کسب دیپلم افتخاراز نمایشگاه دو سالانه بین المللی نقاشی کودکان کاناگاوای کشور ژاپن شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، مربی نقاشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد گفت: شیما شفایی نوجوان مهابادی درمیان24 هزار و572 اثر از87 کشور جهان در ژاپن دیپلم افتخارگرفت.

شیلان ناظم زاده با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان هم در موفقیت بین المللی این هنرمند نقش مهمی داشته است، افزود: توانمندسازی کودکان و نوجوانان در حوزه هنر، نقش مهمی در کمک به ارتقاء آرامش روحی و روانی این نسل ازجامعه دارد.