بازدیدی بخشدار و دهیاران منتخب بخش مرکزی مهاباد از اقامتگاه بوم گردی حاجی خان در روستای اسلامیه شهرستان تفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روزپنجشنبه  مورخه 12 اردیبهشت سال 98 بخشدارمرکزی با دونفر از  دهیاران منتخب بخش مرکزی در معیت با کارشناسان محترم دفتر امورروستایی استانداری، بخشدار اشنویه و دهیاران منتخب از اقامتگاه بوم گردی حاجی خان در روستای اسلامیه شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.