جلسه مکان یابی احداث سالن ورزشی چند منظوره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنجشنبه مورخه 18 مهر ماه 98 ، با حضور صنعتی ، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد جلسه ای برای مکان یابی ، محل احداث سالن ورزشی چند منظوره برگزار شد .