ملاقات عمومی در فرمانداری شهرستان مهاباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 10 شهریور ماه 99، ملاقات عمومی فرمانداری شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت صورت گرفت و مراجعین با ارائه درخواست ها و تقاضاهای خود هریک به صورت مستقیم و رو در رو مسائل و موارد خود را مطرح نمودند و در این راستا شجاعی فرماندار  فرماندار، دستورات و اقدامات لازم را مبذول داشتند.