تودیع و معارفه رئیس اداره راه و شهرسازی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 22 تیر ماه 98 ، مراسم تودیع و معارفه ، رئیس راه و شهرسازی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، مدیر کل راه و شهرسازی در دفتر فرماندار انجام شد.

در این مراسم خادمی بعنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی معرفی و عبدالله پوری تودیع شدند.

دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از زحمات عبدالله پوری در طول خدمت خود در شهرستان مهاباد قدردانی و تجلیل  ،  و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون  نمودند.

همچنین ضمن تبریک به رئیس جدید ، خادمی ، با تبیین  وضعیت شهرستان و لزوم مردم داری و مسئولیت ذیری در این حوزه ، برای ایشان نیز آرزوی سربلندی و موفقیت کردند .