فعالیت گروه‌های موسیقی نیازمند نظارت و ساماندهی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد امیر قادری فرماندار ویژه این شهرستان در جلسه نشست با برخی از هنرمندان بخش موسیقی مهاباد با تاکید بر اینکه دولت از تزریق شور و نشاط در جامعه حمایت می کند، اظهار کرد: فعالیت انواع گروه های موسیقی باید در قالب انجمن صنفی هنرمندان نظارت و چهارچوب قانونی مشخصی برای آنها لحاظ شود.

قادری با اشاره به اینکه هرگونه فعالیت هنری در جامعه بازتاب مثبت گسترده ای را در جامعه به دنبال دارد، اظهار کرد: با راه اندازی انجمن صنفی هنرمندان امورات نظارت بر فعالیت بخش های مختلف هنری و موسیقی به عهده اعضای این انجمن واگذار شده و دولت تنها در سیاست گذاری کلی ورود خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جامعه سرزنده به اجرای فعالیت های فرهنگی نیاز دارد و حوزه هنر در این میان با کمترین هزینه این امکان را فراهم می کند.

در ادامه جلسه هر یک از هنرمندان در مورد دغدغه کاری و تشکیل هرچه زودتر نخستین انجمن صنفی هنرمندان در مهاباد مباحث خود را مطرح کردند.