رییس جدید اداره جهاد کشاورزی معرفی گردید.

رییس جدید اداره جهاد کشاورزی معرفی گردید.
رییس جدید اداره جهاد کشاورزی معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه 20اسفند 1397  ایمانیان به عنوان رییس جدید اداره جهاد کشاورزی مهاباد معرفی واز تلاشهای مهندس سعیدیان سرپرست این اداره ومهندس کلیجی رییس سابق اداره جهاد کشاورزی تقدیر به عمل آمد.