دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهاباد در نشستی مسائل و مشکلات روستاهای این بخش را بررسی کردند.

دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهاباد در نشستی مسائل و مشکلات روستاهای این بخش را بررسی کردند.
دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهاباد در نشستی مسائل و مشکلات روستاهای این بخش را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، عبدالله پوری رئیس راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد در این نشست گفت: معابر 29 روستای بخش مرکزی مهاباد که عملیات گازرسانی آنها به پایان رسیده است آسفالت می شوند.

پاکزاد، بخشدارمرکزی مهاباد هم گفت: امسال معابرچهار روستا معادل50 هزارمترمربع آسفالت شده است و قراراست درسال آینده از محل سهمیه قیر رایگان،  معابر 29 روستا که کار گازرسانی آنها تمام شده یا درحال اتمام است آسفالت شود.

کریمی، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهاباد هم گفت: در زمینه هدایت آبهای سطحی امسال 18 هزار متر جدول گذاری شده، هشت هزار متر خاکبرداری و خاکریزی انجام شده، 500 متر مکعب هم سنگ چینی برای دیوارها توسط شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی انجام شده که هزینه این اقدامات 950 میلیون تومان بوده است.