مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مهاباد ؛

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مهاباد ؛
افزایش سی درصدی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اسفندیاری در مهاباد ازخرید حدود یک میلیون و دویست هزارتن گندم مازادبرنیازاز کشاورزان درهفت استان کشور از آغازفصل برداشت گندم خبرداد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، مشاور وزیرجهاد کشاورزی ومجری طرح گندم کشوردر سفربه مهاباد و در بازدید ازمزراع گندم این شهرستان گفت: دومیلیون هکتار از اراضی کشور به صورت آبی وچهارمیلیون هکتار بصورت دیم کشت شده است که از آغاز فصل برداشت گندم ، در مناطق گرم وخشک جنوب درهفت استان کشور تاکنون نزدیک به یک میلیون و200هزارتن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شده است وبهای خرید آن نیز در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت می شود .

معاون بهبود تولیدات گیاهی آذربایجانغربی هم گفت:  89 هزار هکتار از مزارع استان زیرکشت گندم آبی و285هکتار گندم دیم است که برای بهبود تولیدات ،بیش از  هشتاد میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون  به کشاورزان پرداخت شده است.

کرامتی افزود: شصت و دو مرکز ،کارخرید گندم را درآذربایجانغربی برعهده دارند.

سعیدیان معاون فنی جهاد کشاورزی مهابادمی گوید حدود پنجاه هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است.

 شایان ذکر است ،حدود شش میلیون هکتار از مزارع کشور در سال زراعی جاری  زیرگندم کشت رفته است.

# نظر : 0