ملاقات عمومی با معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری

ملاقات عمومی با معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری
ملاقات عمومی با معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 13 اسفند 97 ، صنعتی  معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد  ، در میز خدمت حضور یافتند و از نزدیک با مردم و مراجعه کنندگان دیدار و ملاقات نمودند و ضمن شنیدن حرفها و نظرات مردم مسایل و مشکلات مطرح شده و عنوان شده ، در خصوص اقدامات و حل مسائل ، دستورات را صادر نمودند.