جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری روز شوراها در بخشداری مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد ، روز سه شنبه مورخه 3 اردیبهشت ماه 98 ، جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری روز شوراها با میزبانی بخشدارمرکزی برگزار گردید.

در این جلسه به برگزاری هرچه باشکوه و در شان شوراهای اسلامی در نهم اردیبهشت تاکید گردید.