بررسی مشکلات منابع طبیعی بخش خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز شنبه 11 اسفند ماه 97 بیژن فر بخشدار خلیفان بهمراهی دکتر پاتو رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد در اداره کل منابع طبیعی استان حاضر و با مدیر کل دیدار نمودند. در این دیدار مشکلات بخش خلیفان از قبیل شهرک صنعتی خلیفان،اختلافات ممیزی،الحاق به محدوده روستاها،استقرار اداره منابع طبیعی شهر خلیفان ....... را مورد بحث و بررسی قراردادند.