نصب دستگاه پایش بیماری قارچی اسپورتراپ در مهاباد

برای نخستین بار در آذربایجانغربی؛

برای نخستین بار در آذربایجانغربی؛
دستگاه پایش بیماری قارچی اسپورتراپ در مهاباد نصب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: دستگاه پایش بیماری قارچی اسپورتراپ برای نخستین بار در آذربایجانغربی در روستای اگریقاش مهاباد نصب و راه‌اندازی شد.

تورج شمس‌ برهان افزود: این دستگاه به صورت آزمایشی و به منظور پایش بیماریهای قارچی در مجاورت دستگاه دیتالاگر درحوزه مرکزجهادکشاورزی مکریان شرقی و در روستای اگریقاش این شهرستان نصب شده است.

شمس برهان گفت: این دستگاه بصورت شبانه ‌روزی روشن بوده و اسپورهای بیماری را در هوا جذب می‌کند و با بررسی نوار دستگاه زیرمیکروسکوپ، اسپورهای آن شمارش می ‌شود و می‌تواند از آن به ‌عنوان سیستم پیش‌آگاهی بیماری‌ استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته به خاطر شیوع بیماری لکه سیاه‌ سیب تولیدی در این منطقه خسارتهای زیادی به محصول سیب باغداران این منطقه وارد می‌ شد و باغداران چون از زمان دقیق شیوع بیماری خبر نداشتند، گسترش و شیوع این بیماری آنان را متضرر می ‌ساخت.

کارشناس مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزی شهرستان مهاباد، ابراز امیدواری کرد با نصب این دستگاه و پایش مستمر قارچ عامل لکه ‌سیاه‌ درخت سیب و انطباق با داده‌ های دستگاه دیتالاگر، شاهد اطلاع ‌رسانی به موقع به باغداران و صدور اطلاعیه پیش‌آگاهی، قبل از بروز خسارت ظرف چند سال آینده باشیم.

شمس برهان افزود: برای خرید و نصب این دستگاه در مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است که در صورت کسب نتیجه مطلوب، در دیگر مناطق نیز نصب خواهد شد.

# نظر : 0