حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه مهاباد در میز خدمت و ملاقات عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 16 اردیبهشت ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت حضور یافتند و به صورت چهره به چهره با مراجعین دیدار نمودند و از نزدیک به درخواست ها و مسائل مطرح شده از سوی آنها رسیدگی نمودند.