دیدار معاون استاندار و فرماندار و یژه شهرستان مهاباد با جامعه معلولین مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 14 اردیبهشت ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، با اعضاء هیئت و اُمنای جامعه معلولین مهاباد دیدار و گفتگو نمودند .

در این دیدار اعضای هیئت و اُمنای جامعه معلولین مشکلات و مسائل خود را مطرح نمودند ، همچنین آماری از اعضای تحت پوشش خود و عملکرد یکساله خود را ارائه نمودند و دکتر شجاعی نیز در خصوص موارد مطرح شده ، راهنمایی ها و دستورات لازم را بیان کردند .