رزمایش با ولایت تا شهادت برای پشگیری و شیوع کرونا

رزمایش با ولایت تا شهادت برای پشگیری و شیوع کرونا
برای پیشگیری از شیوع کرونا تیپ364 شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد دوشادوش مدافعان سلامت در قالب رزمایش با ولایت تا شهادت اقدام به گندزدایی و ضدعفونی معابر اصلی این شهر کرده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رزمایش پدافند بیولوژیکی با ولایت تا شهادت در مهاباد برگزارشد که در این رزمایش معابر و خیابان های شهرضدعفونی و گندزدایی شد.

ارتش برای مقابله با کرونا، همه امکانات خود اعم از تجهیزات، نیروی انسانی و بهداشتی را به کارگرفته است.

سرهنگ گلیچ فرمانده تیپ 364 شهید نصیرزاده ارتش مهاباد گفت: این رزمایش در منطقه شمال غرب با مسئولیت قرارگاه منطقه ای شمال غرب نزاجا در استان های آذربایجان غربی، شرقی ، اردبیل و کردستان برگزار می شود.