جلسه ای در خصوص کنترل بیماریCCHF (تب هموراژیک کریمه کنگو) در بخشداری مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز یکشنبه  مورخه 2 تیرماه سال98 جلسه ای در خصوص اقدامات پیشگیرانه در راستای کنترل بیماری تب کریمه کنگو و اهمیت این بیماری در بهداشت عمومی با حضور بخشدار مرکزی ، شورای بخش مرکزی، رئیس دامپزشکی ،نماینده فرمانداری و نماینده دادستانی در دفتر بخشداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه به اولویت بندی مراکز عرضه فراورده های دامی به صورت سنتی مخصوصا بازارهای دواب در راستای کنترل و مقابله با کشتار غیر مجاز مواردی مطرح گردید و بر اجرای صحیح با همکاری ادارات متولی و صاحبان میادین بازار دواب در راستای بحث تامین سلامت و جلوگیری از هرگونه بیماری و اپیدمی حاد در سطح منطقه تاگید گردید.