جلسه هماهنگی برگزاری مراسم روز شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 3 اردیبهشت 98 ، جلسه هماهنگی برگزاری مراسم روز شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور شورای اسلامی شهر و روستا ، بخشداران مرکزی و خلیفان و روابط عمومی فرمانداری و شهرداری برگزار شد.

در این جلسه پیرامون موضوعات و برنامه های مورد نظر و نحوه برگزاری مراسم و موارد و پیشنهادات برای برگزاری باشکوه این مراسم بحث و تبادل نظر شد .