تمهیدات ویژه بازگشایی مدارس در مهاباد

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ شجاعی فرماندار شهرستان مهاباد گفت: با رعایت نکات بهداشتی 15 شهریور مدارس بازگشایی می شود.

 شجاعی افزود: در زمینه آموزش اختیار به مدیران و شورای مدارس واگذار شده است و آنان می توانند در زمینه نحوه آموزش به دانش آموزان در زمان کرونا و تعداد دانش آمورزان و اینکه دانش آموزان چند روز درهفته به مدارس مراجعه کنند تصمیم گیری کنند.

کامبیز شاوله، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم گفت: بازگشایی مدارس با توجه به وضعیت شهرستان از نظر سفید، زرد و قرمز متفاوت است و در هرحالت بوفه مدارس که محل تجمع دانش آموزان است بسته بوده و بدون فعالیت خواهد بود.

شاوله افزود: سرویس مدارس هم با محدودیت تعداد دانش آموزان فعالیت خواهد داشت و برای کمک به والدین لباس و پوشش دانش آموزان امسال اجباری نیست و دانش آموزان با رعایت شئونات اسلامی می توانند از لباس سالهای گذشته هم استفاده کنند.

در ادامه این نشست بر  آگاهی بخشی دانش آموزان در رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و حفظ سلامت همگانی تأکید شد.