احداث مدرسه توسط خیر در روستای بهرام آباد بخش خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 با دعوت مهندس محمودزاده نماینده مردم شهرستان مهاباد از خیر مدرسه ساز و با حضور بخشدار خلیفان و مسئولین نوسازی و نمایندگی آموزش و پرورش بخش خلیفان،شورای شهرستان و بخش خلیفان زمین مورد نیاز جهت احداث مدرسه روستای بهرام آباد در بخش خلیفان تحویل خیر مدرسه ساز گردیده تا مراحل ساخت آن شروع گردد. شایان ذکر است اعتباری که خیر مدرسه ساز در احداث آن مدرسه هزینه خواهد نمود بالغ بر 2 میلیارد ریال می باشد.