منابع طبیعی مهاباد نسبت به چرای زودرس دام در مراتع هشدار داد

منابع طبیعی مهاباد نسبت به چرای زودرس دام در مراتع هشدار داد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: هر گونه چرای زودرس دام قبل از 15 اردیبهشت سال جاری در مراتع این شهرستان ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، مجید پاتو اظهار داشت: طبق طرح ممیزی، چرای دام در مراتع از 15 آبان تا 15 اردیبهشت ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد و در صورت تکرار، پروانه ممیزی آنها نیز باطل می شود.
وی در خصوص زیان های چرای زودرس دام ها در مراتع افزود: استفاده از مراتع در این محدوده زمانی، باعث آسیب دیدن پوشش گیاهی و لگدکوب شدن مراتع می شود و این امر به طور مستقیم به زیان دامداران است.
وی اضافه کرد: با توجه به بارندگی های اخیر و گلی بودن مراتع چرای زودرس دام باعث تخریب بیشتر مراتع و از بین رفتن گیاهان خوش خوراک در مراتع می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد یادآور شد: برای حفاظت دقیق از عرصه های منابع طبیعی و اراضی ملی، حضور مردم در صحنه مهمترین رکن است و به همین علت سامانه 1504 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در سطح منابع طبیعی مهاباد است.
پاتو در خصوص صدور پروانه های الکترونیکی چرای دام در مراتع این شهرستان نیز گفت: امسال بیش از سه هزار فقره پروانه چرای دام در مراتع این شهرستان صادر شده و در مجموع بیش از 2 میلیارد و یکصد میلیون ریال عوارض از بهره برداران اخذ شده است.
وی با اشاره به اینکه در مهاباد مازاد دام به چرا وجود دارد، یادآور شد: در این شهرستان 170 هزار راس دام مجاز به استفاده از مراتع هستند درحالی که هم اکنون سه برابر این مقدار دام در این شهرستان وجود دارد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: بیش از پنج هزار بهره بردار در مراتع مهاباد مشغول فعالیت هستند که سالانه بیش از 80 هزار تن علوفه را از این مراتع برداشت می کنند.
در شهرستان مهاباد بیش از 197 هزار هکتار مرتع وجود دارد که 50 هزار هکتار آن مراتع درجه یک با پوشش مناسب، 70 هزار هکتار مراتع درجه 2 با پوشش متوسط و بقیه مراتع درجه سه با پوشش ضعیف است.