شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در ملاقات عمومی  با مردم حضور یافتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 2 دی ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد دکتر شجاعی با حضور در سالن جلسات فرمانداری به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات نمودند .

در طی این ملاقات ها هریک از حاضرین و مراجعین تقاضانامه ها و دعاوی خود را ارائه دادند و فرماندار نیز در خصوص هریک راهنمایی و دستورات لازم را مبذول داشتند .