بازدید بیژن فر بخشدار خلیفان از روستاهای باگردان سفلی و شیخان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز سه شنبه مورخه 20 فروردین ماه 98 بیژن فر بخشدار خلیفان از روستاهای باگردان  سفلی و شیخان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این روستاها قرار گرفت.