تقدیر مجموعه کشت و صنعت مهاباد از معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

تقدیر مجموعه کشت و صنعت مهاباد از معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد
تقدیر مجموعه کشت و صنعت مهاباد از معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز 5 شنبه مورخه 15 آذر ماه 97 ، جمعی از مدیران و نمایندگان کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد با دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، جهت قدردانی و تشکر از ایشان ، دیدار نمودند.

در این دیدار به پاس نقشه برجسته و زحمات مخلصانه و بی شائبه دکتر شجاعی در حمایت از کارگران کشت و صنعت و احقاق حقوق آنها ، با اهدای لوح از ایشان قدردانی و تشکر نمودند و بیان داشتند که بدون شک حمایت های ایشان و نحوه برخورد وی با موضوع سبب شد تا امروز این مجموعه گرانبها همچنان بتواند پابرجا بماند .