کشت گل محمدی در مزارع مهاباد

کشت گل محمدی در مزارع مهاباد
برای نخستین بار گل محمدی به صورت گلدانی در مزارع مهاباد کشت شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: حدود ۴ هکتار از سطح زیر کشت باغات شهرستان مهاباد، به کشت بهترین ارقام گل محمدی اختصاص یافته است.

کریمی با اشاره به اینکه کشت این محصول از اول اردیبهشت ماه امسال آغازشده است افزود: گل محمدی به علت کم اب بربودن می‌تواند در اراضی و مراتع فقیر و تخریب شده خود را با شرایط نامساعد وفق بدهد و از تخریب اراضی ملی جلوگیری کند.