افتتاح یک مرکز خرید در شهرستان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

در راستای توزیع آسان تر و بیشتر مواد غذایی و جلوگیری از تراکم جمعیتی در مراکز خرید شهرستان با همت بخش خصوصی مرکز خرید دیگری واقع در بلوار باغ اسماعیل آقا با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد افتتاح و آماده خدمات رسانی به همشهریان شد.با