تجلیل از فعالان عرصه کشاورزی، دامداری و زنبورداری درمهاباد

تجلیل از فعالان عرصه کشاورزی، دامداری و زنبورداری درمهاباد
در نشست مجمع سالیانه نظام صنفی کشاورزی در مهاباد ضمن بررسی مشکلات این بخش، مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار، دامداری نوین و صنعت زنبورداری ارائه شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، درگردهمایی مجمع سالیانه نظام صنفی کشاورزی در مهاباد مسائل و مشکلات این بخش هم بررسی وبرای حل آنها چاره اندیشی شد.

رئیس هئیت مدیره نظام صنفی کشاورزی مهاباد گفت: بیش از هزارو 600خانوارمهابادی از طریق دریافت پروانه فعالیت کشاورزی و دامداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند.

بدوی افزود: برای صدور پروانه های نظام صنفی اقدام شده و با وجود یکهزار و 64 کارگاه هزار و 550 نفر از کشاورزان و دامداران با کسب پروانه زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داردند.

دراین نشست همچنین مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار ، دامداری نوین و صنعت زنبورداری ارائه شد.

# نظر : 0