پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی روستایی در آذربایجانغربی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ آخوندزاده مدیرکل صندوق کارآفرینی امید آذربایجانغربی در نشست با بانوان حوزه کسب و کار درمهاباد گفت: امسال دو طرح روستای بدون بیکار و همچنین هر روستا یک محصول را دراستان اجرا می کنیم که برای این منظور14 روستای استان انتخاب شده اند و تسهیلات از یک و نیم تا سه میلیارد پرداخت خواهد شد.

ایرج شجاعی،فرماندار شهرستان مهاباد هم به رتبه نخست این شهرستان در جذب تسهیلات اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: درسال97، شهرستان مهاباد رتبه نخست استان را درجذب تسهیلات اشتغالزایی با 326 درصد افزایش کسب کرد.

دانشمند، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد هم گفت: حدود 101 میلیاردتومان تسهیلات به کسب وکارهای نوپا و طرحهایی که در شرف اجراهستند پرداخت شده است که 61 میلیارد تومان ازمحل اعتبارات پایدار روستایی و 40 میلیارد تومان ازمحل تسهیلات فراگیر بوده است.