همایش دوچرخه سواری همگانی امروز درمهاباد برگزارشد

همایش دوچرخه سواری از جنس سلامتی ونشاط

همایش دوچرخه سواری از جنس سلامتی ونشاط

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، دبیرهیئت دوچرخه سواری مهاباد گفت: این همایش هر سه شنبه با هدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه برگزارمی شود.

توتونچی افزود: درایام تابستان هم روزهای سه شنبه ودر باقی فصول سال روزهای پنج شنبه دوچرخه سواران این همایش را برگزار می کنند.

بیش از 150 دوچرخه سوار درهمایش امروز مسیر 5کیلومتری سطح شهر رارکاب زدند.

# نظر : 0