با حکم استاندار آذربایجان غربی سرپرست فرماندارى شهرستان مهاباد منصوب شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی سرپرست فرماندارى شهرستان مهاباد  منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، امیر قادرى را به عنوان سرپرست فرماندارى شهرستان مهاباد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ با حکم استاندار آذربایجان غربی سرپرست فرماندارى شهرستان مهاباد  منصوب شد.

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، امیر قادرى را به عنوان سرپرست فرماندارى شهرستان مهاباد  منصوب کرد.

🔸سوابق :

● معاون فنی،هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور
● معاون  هماهنگی امور  عمرانی استانداری کردستان
● مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان
● مدیر شهرسازی و معماری  و دبیر کمیسیون ماده 5 استان کردستان
● شهردار سقز
●کارشناس طرح و برنامه سازمان  جهادسازندگی استان کردستان
● کارشناس نظارت بر طرحهای عمرانی حوزه معاونت عمرانی استانداری کردستان
● کارشناس و مسئول واحد شهرسازی دفتر فنی استانداری کردستان

# نظر : 0