گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهاباد 1

گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهاباد 1