باز شدن ورودی تاج سد مهاباد

باز شدن ورودی تاج سد مهاباد
باز شدن ورودی تاج سد مهاباد

به اطلاع شهروندن مهابادی و عموم گردشگران می رساند تاج سد مهاباد بمدت 9 روز تا نهم فروردین ماه بصورت رایگان برای عموم مردم جهت بازدید ازاد است.

# نظر : 0