ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در بازارها و مراکز خرید

ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در بازارها و مراکز خرید
بازارچه ها و مراکز خرید مهاباد دراین روز تعطیل ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، میزبان مسافران و خریدان بود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، سیر صعودی آمار مبتلایان کرونا در مهاباد، رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند بویژه در بازارها و مراکز خرید را ضروری تر از قبل کرده است.

عملکرد فروشندگان دراین روزهای کرونایی هم ، صحه ای براین موضوع مهم بود.

کرونا هنوز بین ماست ، برای حفظ سلامتی خودمون  و جامعه ، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از زیر بار این مسئولیت اجتماعی شانه خالی نکنیم.

# نظر : 0