اجرا طرح ایمنی آب آشامیدنی در مهاباد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی آب در شهرستان گفت: اجرای این طرح کیفیت آب را به طور کامل تضمین می‌کند و در قالب این برنامه، آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان با بهترین کیفیت از مبدأ تا مقصد مورد ارزیابی قرار گرفته و تمام عوامل ایجاد آلودگی در آب برررسی می ‌شود.

سهراب طالبی، با اشاره به اینکه با اجرای این برنامه از سلامتی آب مطمئن می‌شویم، افزود: این برنامه دارای دو رویکرد است که در رویکرد نخست کیفیت آب در مراحل تصفیه ارتقا پیدا می‌کند و در رویکرد دوم منابع آلوده کننده آب در حوزه آبریز و قبل از رسیدن به مرحله تصفیه کنترل می ‌شود.  

طالبی گفت: طبق برنامه ‌ریزیهای انجام شده این برنامه در دیگر شهرستانهای استان نیز به ترتیب اجرایی می ‌شود و پس از اجرای آن شهروندان آب را به بهترین کیفیت دریافت خواهند کرد.

امیربهزاد، مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهاباد هم گفت: در این طرح چالشهای مد نظر با حضورکارشناسان استانی طبقه بندی و موقعیت ها تحلیل شده تا برای تأمین آب آشامیدنی سالم و ایمنی آن بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم و جزو نخستین شهرها برای اجرای این طرح باشیم.

کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی هم گفت: برنامه ایمنی آب به منظور اطمینان پایدار از کیفیت و کمیت آب در سامانه‌های تأمین آب توصیه شده و هدف از طراحی این برنامه مدیریت خطر در سامانه‌های تأمین آب است.

محمدرضا آرامیون، با اشاره به انجام کلرسنجی، پایش و آزمایشهای مستمر از آب آشامیدنی استان گفت: در آزمایشگاههای تخصصی، پارامترهای کیفی، میکروبی و شیمیایی آب را  به طور روزانه، فصلی و سالانه و به شکلی مستمر به لحاظ وجود فلزات سنگین، سموم و علایم میکروبی مورد سنجش دقیق قرار می‌دهند تا آب سالم و بهداشتی در اختیار شهروندان قرار گیرد